Preskoči na vsebino


Tabor

PODRUŽNA CERKEV SV. KUNIGUNDE NA TABORU

CERKEV je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja v gotskem slogu. Prvič se omenja leta 1515, v listini iz leta 1465 pa je že omenjena bratovščina tudi sv. Kunigunde v Ihanu. Cerkev je bila nekdaj grajska kapela krumperških grofov, v njej so pokopavali lastnike Krumperka.

Slika Sv. Kunigunde

Leta 1643 je cerkev dal prezidati ihanski župnik Urban Komatar, dodali so zakristijo. Istega leta jo je posvetil ljubljanski škof Oton Friderik grof Buchheim.

Zaradi večkratnih prezidav cerkev nima nobenega izrazitega sloga. Od stare gotske cerkve je ostal samo glavni vhod pod zvonikom. 1718. leta so zvonik in zakristijo obnovili, ker sta bila v zelo slabem stanju.

Cerkev ima tri zvonove, prve je dobila leta 1898. Dva je vzela prva svetovna vojna, malega pa je skril domačin in je sedaj v župnijski cerkvi kot "navček". Sedanje zvonove so kupili 1922 pri KID na Jesenicah.

OLTARJI so štirje na zidanih podstavkih:

Glavni oltar iz leta 1681 spada med "zlate oltarje". V njem so kipi sv. Kunigunde, sv. Lovrenca in sv. Valentina. Relief na vrhu predstavlja Binkošti. Krasijo ga številni angeli.

Na desni strani stoji zlat oltar sv. Florijana, ki gasi gorečo cerkev. Ob straneh sta dve viteški glavi, na podstavku levega stebra je grb Ravbarjeve družine, na desnem pa grb Raspove družine. Ta oltar je starejši od glavnega, postavili so ga krumperški plamiči.

V južni kapeli je oltar sv. Lucije, postavili so ga leta 1722. Obstoji iz bogate ornamentike prepletajočih se rastlinskih listov z angeli. Prvotno sliko sv. Lucije je odnesel tat, sedanji kip pa je leta 1901 izdelal Franc Tončič iz Kamnika.

Na severni strani v kupolasti kapeli je baročni oltar sv. Notburge. Na sredini je Cebejeva slika sv. Notburge, ki jo je leta 1844 preslikal Mihael Kavka. Nad njo je okrogla slika sv. Izidorja. Na konzoli nad Raspovim nagrobnikom je kip sv. Janeza Krstnika, ki je bil nekdaj na petem oltarju, sedaj pa je tam prižnica.

BRATOVŠČINA SV. LUCIJE

na Taboru je bila ustanovljena 1640. Člani so imeli vsako leto na god svoje zavetnice, 13. decembra, velik shod. Štela je nad 500 članov. Bratovščina je imela dobre dohodke. Da pa denar ni propadel, je kupovala "železne krave", ki jih je dajala kmetom v rejo.

BRATOVŠČINA SV. NOTBURGE

Leta 1739 je župnik Schweiger blagoslovil vogelni kamen za kapelo sv. Notburge.

Tabor je bila nekdaj zelo sloveča božja pot, tudi nekaj novih maš je bilo zapetih v tej cerkvi. 1740. leta so iz Doba v procesiji prinesli v kapelo relikvije sv. Notburge. Te so shranjene v monštranci.

TURŠKI VPADI

V času turških vpadov v 15. stoletju so pri cerkvi sv. Kunigunde zgradili tabor. Obzidje je bilo visoko nad 5 metrov, v njem so bile strelne line. Pod obrambnim hodnikom so bile shrambe, kjer so kmetje hranili svoje imetje.Print Friendly and PDF

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

ŽUPNIJA IHAN

Pisarna je odprta vsak dan po sv. maši (razen ob četrtkih), ob petkih ob uradno uradnih urah od 17.30 do 18.30 ure in po dogovoru. Prosim pokličite ali pišite po e-pošti.

Elektronska pošta: zupnija.ihan@rkc.si

Tel: 031 577 910

Vztrajajmo v spoštovanju osnovnih predpisov: razdalja, razkuževanje, maska! 

 

Duhovno obhajilo: posebno tisti, ki zaradi objektivne ovire (npr. smrtnega greha in ne smete k spovedi), lahko pokažete svojo voljo in spokorno srce tako, da si prizadevate gojiti živo vero in oseben odnos do Jezusa v evharistiji po tej poti.

Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Ko nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

Msgr. dr. Marjan Turnšek